Vad jag ger mina valpköpare

Valpköparen får fortlöpande information redan innan valpningen. Alla mina valpar namnges av sina blivande ägare och för namnval gäller att det ska vara ett enkelnamn som hunden kommer att kallas för börjande på den bokstav jag anger. Alla valpköpare som åker härifrån med en valp har en kortfattad livshistoria med sig över sin valps och dess syskons utveckling samt information gällande utfordring, avmaskningar, vaccinationer mm. Naturligtvis ligger adresslista till övriga syskon och hundar från Satchmo's med i mappen, likväl som att koppel o halsband, tuggben och foder finns med i valpkassen. Fortlöpande information om vad som händer och skall göras med hundar som kommer från Satchmo's kennel fås i mitt eget info-blad, "Satchmo's Nytt", som ges ut ca 4 ggr/år.

 

I detta blad talar jag om tidpunkten för de saker som ska ske i hundens liv, såsom t ex MUH/MH/Korning och vilken period jag vill att Hd och Ad röntgen skall göras.

"Valpträff" anordnas vartannat år och dit är även aktiva äldre hundar med sina familjer välkomna. Dessa träffar pågår under en helg och då bjuder jag in instruktörer/föreläsare m.m, allt i syfte att sporra våra valpköpare.

På lördagkväll har vi en stor grillfest där diverse premieringar sker såsom presentation och gratulation av Satchmo-mästaren.
Mina valpköpare premieras fortlöpande för sina framfarter på appellplanerna. För dem som får sin hund till SBCH har jag en ny valp när de så önskar. De år jag inte har haft valpträffar så har jag anordnat en resa ner till rasspecialen i Frankrike. Jag anser att det är viktig att mina valpköpare får en chans att lära sig kraven som ställs på vår ras i ursprungslandet. Min förhoppning är också att de som är intresserade av avel skall lära sig en hel del om de olika linjerna som finns och på så sätt berika vår ras i sitt kommande avelsarbete. Förutom allt ovan så bistår jag med hjälp med att svara på alla de frågor som dyker upp på vägen samt att hjälpa till med hundpassning om och när så krävs.


Planerade kullar

  • Gissa de la noe de Jardin, Recommandé, har börjat löpa. Hon skall paras med Korad Satchmo's Noir....

Beauceron - en förträfflig fransos

  • Beauceron är en kraftig och robust vallhund från Frankrike med utmärkande egenskaper som...